Työpaikkaohjaaja - verkkokurssi

Koulutusjärjestelmä
 1. Suomen koulutusjärjestelmä Materiaali, Tehtävät
 2. Ammatillinen koulutus ,
  1. perustutkinnot ,
  2. näyttötutkintojärjestelmä ,
  3. oppisopimuskoulutus ,
= Materiaali
= Tehtävät
Työssäoppiminen
 1. Tavoitteet ,
 2. Eri osapuolten tehtävät ,
 3. Työssäoppimisen sopimus ,
Oppiminen
 1. Oppimistavat ja -tyylit ,
 2. Kokemuksellinen oppiminen ,
 3. Itseohjautuva oppija ,
Ohjaaminen
 1. Ohjaajan roolit ,
 2. Erilaisia ohjaamistapoja ,
 3. Kehittävä palaute ,
Perehdyttäminen
 1. Työssäoppijan perehdyttäminen ,
 2. Työtehtäviin opastaminen ,
 3. Työturvallisuus ,
Arviointi
 1. Arviointiprosessi ,
 2. Tehtävät, tavoitteet, periaatteet ,
 3. Kohteet, kriteerit ja asteikot ,
 4. Mukautettu arviointi ,
 5. Ammattiosaamisen näyttö ,
 6. Tutkintotilaisuus näyttötutkinnoissa ,
Alan tutkinto
 1. Tutkinnon rakenne ,
 2. Tutkinnon arviointikriteerit,