Työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa
Työpaikoille

Varsinais-Suomen käytännöt


Suositukset ja oppaat

Linkkejä työssäoppimisen sivuille


Opettajan työelämäjakso

Opettajan työelämäjakson avulla opettaja voi ajanmukaistaa alansa ammattitaitoa perehtymällä työelämäjakson aikana työpaikan toimintaan. Opettajan työelämäjakso edistää oppilaitoksen ja työpaikan välistä yhteistyötä.

Työelämäjakson aikana opettaja voi arvioida opiskelijan työssäoppimisjakson toteutuksen mahdollisuuksia kyseisellä työpaikalla ja löytää opiskelijalle sopivia tehtäviä työpaikalta. Samalla hän voi opastaa ja informoida työelämää ammatillisista perustutkinnoista, työssäoppimisesta ja siihen liittyvistä ammattiosaamisen näytöistä ja kehittää osaamistaan työpaikkaohjaajien perehdyttäjänä ja kouluttajana. Opettajan työelämäjakso tarjoaa opettajalle myös hengähdystauon omasta työstään.

Opettajan työelämäjaksolla koettua

Opettajan työelämäjaksonn prosessi ja lomakkeet työelämäjaksolle


Oppilaitosverkostot

Verkostojen tavoitteena on lisätä alueen oppilaitosten, opettajien ja yritysten yhteistyötä opetuksen suunnittelussa, tehdä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja järjestää VESO-koulutuspäiviä opettajille.

Sähköalan yhteyshenkilöt
Marata -alan yhteyshenkilöt
Kone- ja metallialan yhteyshenkilöt
Atto -aineiden yhteyshenkilöt
Tekstiili- ja vaatetusalan yhteyshenkilöt

Työssäoppimisen perustietoa

Työssäoppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa ja koulutuksen järjestämismuoto, jossa tutkinnon tavoitteista tietty osa opitaan työpaikalla. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla opetussuunnitelman perusteissa määritellyn osan tutkintoonsa kuuluvasta ammattitaidosta. Työssäoppiminen muodostaa oleellisen osan opiskelijan henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta. Parhaimmillaan työssäoppimisjaksot johtavat opiskelijan työllistymiseen kyseiseen työpaikkaan opintojen päätyttyä.

Työssäoppimistietoa työpaikoille

Ammattiosaamisen näyttö

Ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimusten saavuttaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä useimmiten työssäoppimisjakson loppupuolella. Tällöin opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä hankkimansa osaamisen ammattiosaamisen näytöllä. Niissä myös arvioidaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Osaamista arvioidaan näytössä jokaisessa tutkinnonosassa.


Rahoittajat
Päivitetty 23.4.2013