Ilo, kun opiskelija huomaa, että hän osaa ja onnistuu!

(Teksti ja kuva Leena Haarala)

Kävin jututtamassa Turun ja Kaarinan seurakunnassa työskentelevää lastenohjaajaa Saila Hirvosta. Saila on valmistunut 1995 ja on siitä asti toiminut myös työpaikkaohjaajana vuosittain. Opiskelijoita on ollut niin paljon, että hän ei osaa sanoa määrää, kuinka monta opiskelijaa hänellä on ollut ohjattavana.

Saila muistelee, että alkuvuosina ohjattavat opiskelijat tekivät työtä ja oppivat siinä työn sisältöä, sitten hiljalleen mukaan tuli kirjalliset osuudet ja niiden määrä kasvoi niin paljon, että monta kertaa opiskelijoiden päähuomio meni niiden tekemiseen ja työn tekeminen ja työyhteisön pelisääntöjen oppiminen kärsi siitä. Nyt onneksi, kirjallisten osioiden määrä on vähentynyt ja tämä on hyvä suunta. Myös ohjaajana Saila kokee, että oma kirjallinen työ on vähentynyt ja se on oikein hyvä.

Entä onko opiskelijat muuttuneet vuosien aikana?
– En ehkä voi sanoa, että onko motivaatio muuttunut. On todella paljon taitavia opiskelijoita ja koen, että opin usein edelleen opiskelijoilta paljon, pohtii Saila
Ohjaat myös paljon opiskelijoita, joilla on haasteita oppimisen ja työn tekemisen kanssa. Miten koet työskentelyn näiden opiskelijoiden kanssa?
– Juuri tämä tekee ohjaamisesta mielenkiintoista, kertoo Saila ja jatkaa, silloin on erityisen tärkeää perehtyä opiskelijan omaan historiaan, häneen itseensä ja miten opinnot ovat edenneet. On mielenkiintoista ja haasteellista lähteä tukemaan sitä, että opiskelija saavuttaa työelämään asetetun tavoitteen. Ja miettiä, mitkä ovat juuri tämän opiskelijan oppimisen tavat ja vahvuudet ja miten hän kiinnostuu ja innostuu työstään. Niin, että opiskelija alkaisi uskomaan itseensä ja että hän saisi työssään positiivisia kokemuksia. Ja kun sitten työ alkaa onnistumaan, otetaan vasta silloin kriteeristö esille ja näytetään, että tämän kohdan sinä jo osaat ja tätä tämä kriteerin kohta tarkoitti. Ja näin opiskelija huomaa, että hän osaakin ja pystyykin tekemään tätä työtä. Tämä toki pitäisi olla jokaisen opiskelijan ohjaamisen lähtökohta ja tapa. Tietysti tähän menee sitten aikaa, sanoo Saila.

Saila toteaakin, että ohjaamisessa ehdottomasti parasta on opiskelija ja se, että opiskelija saa suoritettua esim. näytön ja vielä, että saa oppia tuntemaan erilaisia ihmisiä. Haasteellista Sailan mielestä on ajan puute. Opiskelijalla on oikeus saada ohjaajalta aikaa, tukea ja ohjausta työelämäjakson aikana. Mutta välillä Saila miettii, että mistä ohjaaja löytää ajan tässä kiireessä? Mutta jos aikaa on, niin silloin keskusteluihin voi yllättäen mennä parikin tuntia. Saila ymmärtää ajan antamisen tärkeyden, sillä monet opiskelijat ovat sanoneet, että juuri työelämäjaksoilla on oppinut eniten opintojen aikana.

Näytöt ovat Sailan mielestä kehittyneet hyvään suuntaan. Alkuvuosien tiukkuus ja vakavuus on muuttunut yhdessä työskentelyksi. Arvioija kyllä näkee työtä yhdessä tekemällä, millaista osaamista opiskelijalla on. Ja on totta, että jännittävissä tilanteissa, kuten näytöissä, voi helposti unohtaa asioita ja tehdä virheitä, mutta ei maailma – eikä näyttö – kaadu siihen. Jokainen meistä jännittää välillä. Saila jatkaa: Ja vielä, on tärkeää, että yhteistyö oppilaitoksen kanssa on mutkatonta ja opettajien kanssa voidaan keskustella moninaisista asioista. Ja Saila kokee, että omassa työssä on ollut hienoa, että joskus on voinut sanoa, että nyt en voi ottaa opiskelijaa ohjattavaksi. On ollut vapaus valita.

Sitten enää yksi kysymys: Mitä haluaisit sanoa opiskelijalle, joka tulee ensimmäistä kertaa työelämäjaksolle ja näyttöön?
– Ota ihan rauhallisesti ja tutustutaan ensin ja katsotaan, mitä tämä kaikki on ja mitä sinulta odotetaan. Tehdään tämä ihan rauhassa ja yhdessä katsotaan kirjallisia tehtäviä ja työtä yleensä. Ja jos opiskelija tekee virheitä, ei haittaa, koska siitä opitaan. Jokainen meistä tekee virheitä joka päivä ja niistä opitaan. Sinun ei tarvitse heti osa kaikkea ja vaan lähdetään yhdessä oppimaan. Kukaan meistä ei ole täydellinen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *